مکان ما | تماس

وب سایت

چکش بیمار در نادو تامیل

به گفته مسئولان ایالت تامیل نادو با ... در طول یک ماه بارندگی و سیل در ایالت تامیل نادو هند ...

مقامات دولتی ایالت تامیل نادو در جنوب هند ... چنای گفت 14 بیمار که روز گذشته در بخش مراقبت ...

سیل در ایالت تامیل نادو در جنوب هند + ...

... کشوری در ... و ۱۰۰ هزار بیمار مبتلا به ایدز، رتبه ... · راجستان · سیکیم · تامیل نادو ...

... 14 بیمار که روز جمعه در بخش ... برای کمک به مردم سیل زده در ایالت تامیل نادو اختصاص ...

24 سپتامبر 2013 … سفارش گذار در مورد مشخصات فنی گلوله اسیاب (Technical charecterisctics) ...

... به گزارش روز شنبه ، رییس بیمارستان چنای گفت ۱۴ بیمار که روز گذشته در ... در ایالت تامیل ...

سیل در ایالت تامیل نادو در جنوب هند + ...

... 14 بیمار که روز جمعه در بخش ... برای کمک به مردم سیل زده در ایالت تامیل نادو اختصاص ...

- 18 بیمار در ... - 8 کشته و دو زخمی در درگیری ... - پیشنهاد کمک امریکا به هند در تامیل نادو

مقامات دولتی ایالت تامیل نادو در جنوب هند ... گفت 14 بیمار که روز گذشته در بخش مراقبت ...

... شنبه چهاردهم آذر در ... بیمار در بیمارستان ... کمک امریکا به هند در تامیل نادو ...

- 18 بیمار در ... - 8 کشته و دو زخمی در درگیری ... - پیشنهاد کمک امریکا به هند در تامیل نادو

بیمارستان فوق تخصصی دولتی تامیل نادو; ... یک بیمارستان فوق تخصصی چهل تخت خوابی در شهر چنای ...

به گزارش روز شنبه ایرنا، رییس بیمارستان چنای گفت 14 بیمار که روز گذشته در ... در تامیل نادو ...

... تامیل نادو در جنوب هند اعلام کردند براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در چند روز ...

به گزارش روز شنبه ایرنا، رییس بیمارستان چنای گفت 14 بیمار که روز گذشته در ... در تامیل نادو ...

بر اثر خراب شدن ژنراتور یک بیمارستان در هندوستان از آب ... گرفتگی ناشی از سیل، 18 بیمار جان ...

بر اثر خراب شدن ژنراتور یک بیمارستان در هندوستان از آب ... گرفتگی ناشی از سیل، 18 بیمار جان ...

به گفته مسئولان ایالت تامیل نادو با ... در طول یک ماه بارندگی و سیل در ایالت تامیل نادو هند ...