مکان ما | تماس

وب سایت

میل 1700 عمودی کج

سی دی آموزش بافتنی با دو میل سایت اصلی خرید آموزش بافتنی خانم یاوری , آموزش بافتنی با میل ...

شما می رید تو سایت یاهو میل ... خطای دید شما باعث می شود که خطوط عمودی را کج و با ... ...

کاموا و میل مورد ... بعد از پایان یک تکرار عمودی از پترن ... آموزش بافت کلاه کج گرد به ...

... داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز میاد Gauge خیلی مهمه که با میل ۲۲ ... افقی عمودی .

Gauge: خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ اصلی کلاه) ...

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با میل ... یک تکرار عمودی ... آموزش بافت کلاه کج ...

میل شماره 6 ... اضافه کردن به روش نامریی- میل را ازپشت کار اززیر نخ عمودی بین دو دانه...

... (۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود ۱ژته ... ژته در حالت عمودی پشت ... کج راه ساده ...

گردبافی با میل های ... کج راه (3) هد بند (3) دانه کشیده (3) ملوانی (3) حصیری (3) زنانه (3) عمودی (3)

با میل بافتنی (2-2/5) ... به این ترتیب یه جا دکمۀ عمودی بزرگ بافته اید .

آموزش بافت دو میل ... اشگی- حصیری عمودی- حصیری پیوسته ... کلاه کج- کلاه شاپو ...

با میل بافتنی (2-2/5) ... به این ترتیب یه جا دکمۀ عمودی بزرگ بافته اید .

آموزش بافت دو میل ... اشگی- حصیری عمودی- حصیری پیوسته ... کلاه کج- کلاه شاپو ...

... - شطرنجی- تیغ ماهی- پیلیسه- پیچ ساده- پیچ گلدانی- اشگی- حصیری عمودی ... کج - کلاه شاپو ... میل ...

... سه تای دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت سه تای اول را ... طریقه بافت جادکمه افقی عمودی .

میل گرد و میل دوطرفه شماره 4.5; ... وقتی یک تکرار عمودی پترن m.1 تمام شد، 171-185-199-213-241-255 دونه در میل ...

سی دی آموزش بافتنی با میل ... اشگی- حصیری عمودی- حصیری پیوسته- نخودی ... کلاه کج- کلاه ...

گل رُز با نخ نازک و میل کوچکتر ... برای بخیه های ضربدری در خطوط افقی یا عمودی، یک دانه را ...

آموزش بافتنی - آموزش انواع بافتنی ... مدل را به قسمت های 4 دانه ای تقسیم کنید + 2 دانه + حاشیه

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با میل ... یک تکرار عمودی ... آموزش بافت کلاه کج ...